Good treatment and professional help

 

“We got a great help from Croatia Property. Antonela from Croatia Property was exceptionally professional and gave us great confidence – it really felt she was on our side. The overall feeling in all our contacts with Croatia Property has been that they are extremely reliable.” With their good local knowledge, they managed in short time to find us our dream object!

The deal itself went much smoother and faster than we had expected because legal assistance is included in their service.

Because we have been helped with everything we needed, we have always felt safe throughout the whole process. Property law in Croatia is not to play with and afterwards we are enormously grateful that we chose Croatia Property.  It could not have been better!”

Mattias & Linda. Bålsta, Sverige  

 

Bra bemötande och professionell hjälp


“Vi fick fantastiskt bra hjälp av Croatia Property. Antonela från Croatia Property var oerhört professionell och ingav oss stort förtroende – det kändes verkligen att hon stod på vår sida. Den genomgående känslan i alla våra kontakter med Croatia Property har varit att de är oerhört seriösa”. Med deras goda lokalkännedom lyckades de hitta oss vårt drömobjekt!

Själva affären gick mycket smidigare och snabbare än vi hade väntat oss eftersom juridisk hjälp är inkluderad i deras service.

Eftersom vi fick hjälp med allt vi behövt har vi hela tiden känt oss trygga genom hela processen. Fastighetsrätt i Kroatien är inte att leka med och i efterhand är vi enormt tacksamma att vi valde Croatia Property. Det kunde inte ha gått bättre!”

Mattias och Linda. Bålsta, Sverige