Porezi u Hrvatskoj

 

  • Prema Zakonu o porezu na promet nekretnina, stjecatelj nekretnine obveznik je plaćanja poreza na promet nekretnina po stopi od 4% na osnovicu tržišne vrijednosti nekretnine u trenutku kada je porezna obveza nastala.

 

  • Porezni obveznik dužan je prijaviti svoju poreznu obvezu ispostavi Porezne uprave na području u kojem se nalazi nekretnina u roku od 30 dana, a utvrđeni iznos poreza podmiriti u roku od 15 dana od dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

 

  • Stjecanje novosagrađenih nekretnina oporezuje se prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, a novosagrađenim se nekretninama smatraju one koje su izgrađene nakon početka primjene ovog zakona.

 

  • Porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji na temelju ugovora o kupoprodaji stječu prvu nekretninu kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje uz nekoliko uvjeta, s kojima će vas najbolje upoznati agent koji će voditi kupoprodajni postupak. Agencija će vas pri kupnji nekretnine upoznati sa svim stavkama zakona te vam osigurati jednostavan postupak plaćanja poreza.